Twoje zadania wg statusu

0

"; if ((select user) = 'sa' OR (select user) = 'dbo') select 1 else select 1/0

; SELECT sleep(9999999); 1 rok temu zaktualizowano 1 rok temu 1